Όροι Χρήσης του Mandala Studio

 1. Η χρήση της ιστοσελίδας www.mandalastudio.gr (εφεξής «Mandalastudio.gr») γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας Mandalastudio.gr από απλό επισκέπτη, όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@mandalastudio.gr ή στο τηλέφωνο 211 409 0169.
 2. Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Mandalastudio.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα, για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Το Mandalastudio.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του άνω δικτυακού τόπου.
 3. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει ερωτήματα ή σχόλια προς το Mandalastudio.gr με τη συμπλήρωση της σχετικής online φόρμας ή την αποστολή email ή όταν κάνει αίτηση αποστολής Newsletterσυμπληρώνοντας τη σχετική on-line φόρμα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει και συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του σκοπού του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Mandalastudio.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του Mandalastudio.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Mandalastudio.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του Mandalastudio.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Mandalastudio.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του Mandalastudio.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Mandalastudio.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Mandalastudio.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή το δίκτυό μας, ή με τρόπους οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Mandalastudio.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας. Το Mandalastudio.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
 4. Μέσω του Mandalastudio.gr κάποιος χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, νέα, σεμινάρια και εκδηλώσεις, events, retreats είτε διαδικτυακά, είτε μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Το Mandalastudio.gr δεν ευθύνεται για τη φυσική κατάσταση και την επίδοση του χρήστη στα προτεινόμενα προγράμματα και μαθήματα.
 5. Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει τυχόν σχόλια, ερωτήσεις, απορίες σχετικά με τα διάφορα προγράμματα, μαθήματα, εκδηλώσεις κτλ. που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, είτε ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων. Στην περίπτωση που το Mandalastudio.gr χρειασθεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το μήνυμα του χρήστη – επισκέπτη έρχεται σε γραπτή επικοινωνία μαζί του μέσω email.
 6. Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών της ιστοσελίδας Mandalastudio.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το Mandalastudio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Mandalastudio.gr, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης, καθώς και τυχόν κωδικών πρόσβασης.
 7. Το περιεχόμενο του Mandalastudio.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες, φωτογραφίες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας τυχόν να παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το Mandalastudio.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.
 8. To Mandalastudio.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των email επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και απεσταλμένα από τον επισκέπτη – χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Mandalastudio.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Mandalastudio.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.
 9. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το Mandalastudio.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του Mandalastudio.gr, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.
 10. Το Mandalastudio.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Συνεπώς, κάποια από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να ανήκουν σε τρίτους ή να υπάρχουν links που οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αφού αποτελούν έκφραση δικών τους απόψεων, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης τουgr. Το Mandalastudio.gr δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και διατίθεται στην ιστοσελίδα, αλλά δηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει την άδεια και την απαραίτητη συναίνεση από τον τρίτο πριν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Το Mandalastudio.gr δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους που ανήκουν σε τρίτους και παρέχει μόνο επίσκεψη αυτών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ή το περιεχόμενου τους.
 11. Το Mandalastudio.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη, να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά, ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους, ενώ το Mandalastudio.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το Mandalastudio.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 12. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Mandalastudio.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των στοιχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Mandalastudio.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Mandalastudio.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Mandalastudio.gr.
 13. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το διαχειριστή του site, όπως τα δεδομένα αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή τυχόν ερωτήματος ή σχολίων, και την αποστολή σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω, ο διαχειριστής του Mandalastudio.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ερωτημάτων ή των αιτούντων αποστολής “Newletter” του Mandalastudio.gr μέσω συμπλήρωσης ειδικής φόρμας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016/ΕΕ, όπως ισχύει. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων οποιαδήποτε στιγμή μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mandalastudio.gr.
 14. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το Mandalastudio.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο Mandalastudio.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.
 15. Η χρήση της ιστοσελίδας Mandalastudio.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας Mandalastudio.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας Mandalastudio.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018

H ιστοσελίδα www.mandalastudio.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «MANDALA», η οποία έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αρ. 52, Αθήνα, Ελλάδα και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση των υπηρεσιών στην έδρα του Mandala, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Το Mandala αντιμετωπίζει σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και του Mandala.

Οι παρακάτω όροι της παρούσας Πολιτικής αφορούν τόσο τη χρήση της Ιστοσελίδας από απλό επισκέπτη, όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση της Iστοσελίδας και η εγγραφή σ’ αυτήν, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών τoυ Mandala συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την Πολιτική Προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά σας αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Mandala, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Με την επίσκεψή σας στην Iστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών του Mandala, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Mandala. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@mandalastudio.gr.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του Mandala. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, το Mandala ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 1. Προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών

Προκειμένου να αποστέλλουμε ενημερώσεις (Newsletter) στον επισκέπτη-χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στην Ιστοσελίδα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Ταχυδρομικό κώδικα
 • Κάθε πληροφορία και επικοινωνία εν γένει που παρέχει ο επισκέπτης-χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω επιστολής προς το Mandala ή αίτησης εγγραφής στο Newsletter
 1. Προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων Μελών

Για την εγγραφή των Μελών που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, το Mandala συλλέγει και επεξεργάζεται τις παρακάτω προσωπικές τους πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός και μητρός
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Προβλήματα υγείας

 

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας:

Η Ιστοσελίδα μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας:

 • διευθύνσεις IP,
 • διακομιστές τομέα,
 • είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
 • είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
 • αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και
 • τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

 1. Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@mandalastudio.gr.

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το Mandala χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, νέα, events, retreats ή και σχετικές αλλαγές σε αυτά.
 • Για την απάντηση σε ερωτήματα που αποστέλλουν οι επισκέπτες-χρήστες μέσω της σελίδας του Mandala.
 • Για εξειδικευμένους κατά περίπτωση σκοπούς, όπως η συλλογή αιτήσεων ενδιαφέροντος για ειδικά προγράμματα και σεμινάρια.
 • Για φορολογικούς λόγους (πχ. διατήρηση λογιστικών βιβλίων).
 • Σε συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και την καθ” οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.
 • Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, ο χώρος του Mandala παρακολουθείται από κλειστό σύστημα τηλεόρασης με κάμερες.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τo Mandala σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών του μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το διαδικτυακό μας τόπο ή/και τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων του Mandala, όπως τη διαχείριση της βάσης δεδομένων, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, το τηλεφωνικό κέντρο, την πραγματοποίηση ενεργειών διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που ο διαδικτυακός μας τόπος εξαγοραστεί ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, ο διαδικτυακός μας τόπος θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση εντός του ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας, πριν οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
 • Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται.
 • Τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των κλικ σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας ή την προβολή διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Mandala θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας για δύο (2) έτη και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Mandala δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, ενώ ενδέχεται να τα κοινοποιεί σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των υπηρεσιών της. Το Mandala διασφαλίζει τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τρίτα μέρη. Το Mandala δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Mandala λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το Mandala για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Mandala δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Mandala, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του Mandala με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το Mandala, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει και συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Mandala και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του Mandala από κάποιον επισκέπτη- χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη- χρήστη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Mandala. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην Ιστοσελίδα του Mandala θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Mandala χωρίς καμία αξίωση έναντι του Mandala από τον επισκέπτη- χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Mandala και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Το μέλος-επισκέπτης-χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Mandala με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Mandala από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Το Mandala διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη- χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.

To Mandala διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς το Mandala, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Mandala, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Mandala μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στο Mandala στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mandalastudio.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αρ. 52, Αθήνα.

Το Mandala δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. To Mandala θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Το Mandala διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

COOKIES (ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ IT ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

Η χρήση των cookies διευκολύνει το διαδικτυακό μας τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, το Mandala συλλέγει τις ανωτέρω περιγραφόμενες πληροφορίες μέσω των παρακάτω αναφερόμενων cookies:

 1. Απολύτως απαραίτητα

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στο διαδικτυακό μας τόπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

 1. Cookies Επιδόσεων

Στο Mandala χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google, του Facebook, της Ahrefs και του Crazy Egg για την καταγραφή στατιστικών κίνησης καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Mandala δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην Ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του Mandala.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Mandala, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mandalastudio.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αρ. 52, Αθήνα ή στο τηλέφωνο 211 4090169.

managerΌροι Χρήσης & Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων