Press

Γνωριμία με την Haṭha Yoga Pradīpikā

με την Τίνα Ζυμαράκη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Τίνα Ζυμαράκη θα παρουσιάσει ένα πρωτοποριακό βιωματικό σεμινάριο γνωριμίας με το σημαντικότερο ίσως έργο στην παράδοση του Haṭha Yoga, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εφαρμογή απευθείας από το κείμενο. Η μεσαιωνική Haṭhapradīpikā αποτελεί μια ανθολογία που αποδίδεται στον Svātmārāma, περί τον 15ο αιώνα Π.Κ.Ε. Πρόκειται για επεξήγηση και ανάλυση τεχνικών από παλαιότερα κείμενα και παραδόσεις Haṭha Υoga, όπου ενσωματώνονται προϋπάρχουσες έννοιες και τεχνικές στο μονοπάτι προς την αυτοπραγμάτωση. Το κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό (Σανσκριτικά: ṣaṭkarma), την θέση (āsana), τον έλεγχο της αναπνοής (prāṇāyāma), την λανθάνουσα βιοενέργεια (prāṇa), τα λεπτοφυή ενεργειακά ρεύματα (nāḍī) και συμβολικές χειρονομίες (mudrā), ανάμεσα σε άλλα. Περιγράφει λεπτομερώς τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε επιτυχημένοι στην πρακτική μας, καθώς και τι θα πρέπει να αποφεύγεται.

 Xωρίζεται σε 4 κεφάλαια:

  • 1o Κεφάλαιο, āsana-s: απαριθμεί τα ονόματα και τις περιγραφές των 15 θέσεων. Πού και πώς πρέπει να τις εκτελούμε, μαζί με τις κατάλληλες διατροφικές συνήθειες που υποστηρίζουν την πρακτική.
  • 2o Κεφάλαιο, prāṇāyāma: εξηγεί την σύνδεση μεταξύ της αναπνοής, της βιοενέργειας, της ζωής, και των 8 kumbhaka-s στο νου και στα nāḍī–s. Επίσης παρουσιάζονται τα έξι Κάρμα (πράξεις καθαρισμού) που θεωρούνται προπαρασκευαστικές ασκήσεις για την πρακτική.
  • 3o Κεφάλαιο, mudrā-s: Eξηγεί τις 10 διαφορετικές συμβολικές χειρονομίες.
  • 4o Κεφάλαιο, samādhi: το τελευταίο κεφάλαιο μιλάει για τα υψηλότερα στάδια του διαλογισμού και την δύναμη του ήχου, δύο ακόμα  mudrā-s και τα τέσσερα στάδια του Yoga.

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουμε από που εκπηγάζουν τεχνικές και ιδέες της φυσικής άσκησης, δίνοντάς μας την ευκαρία να ασκηθούμε με σαφείς και συνοπτικές οδηγίες σε τεχνικές για τον εξαγνισμό του φυσικού σώματος και να γνωρίσουμε συγκεκριμένα προπαρασκευαστικά στάδια για υψηλότερο διαλογισμό ή Γιόγκα.

Το εργαστήριο θα διερευνήσει εξίσου το ιστορικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο που περιβάλλει την Haṭhapradīpikā και την χρησιμότητα του, καθώς εξετάζοντας τις πρακτικές θα δούμε αν και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες και χρήσιμες στην σύγχρονη εποχή.

Η Τίνα θεωρεί πως προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως την πρακτική της γιόγκα, οφείλουμε να μελετήσουμε ή έστω να γνωρίζουμε για τα θεμελιώδη κείμενα της παράδοσης. Η κατανόηση της φιλοσοφίας του γιόγκα ενισχύει την φυσική άσκηση.απογειώνει το πνεύμα και εμπνέει την καρδιά. Επιμορφώτρια & δασκάλα Yoga ακτιβίστρια, ομιλήτρια, σπουδάστρια της Ινδικής φιλοσοφίας και Sanskritist. Aσκείται και μελετάει το γιόγκα εδώ και δύο δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από το πάθος της για μάθηση και συνεχή σπουδή, εδραιώνοντας την δέσμευση της να μοιράζεται τα αρχαία διδάγματα και τον πλούτο της Ινδικής φιλοσοφίας, γεφυρώνοντας παραδοσιακή μεθοδολογία και ιδεολογία με μια σύγχρονη, μη-δογματική προσέγγιση. Περισσότερα στο: http://yogawithtina.wordpress.com

Κυριακή 4/2/2018

17:00 – 20:00

Δηλώσεις συμμετοχής: 211 4090169

 

katerinaΓνωριμία με την Haṭha Yoga Pradīpikā