Press

Γιόγκα για πόνους στη μέση • Yoga for Back Pain

27 Μαΐου 2017

Ο πόνος στην μέση είναι ένα πολύ συχνό και επίμονο σύμπτωμα που οφείλεται είτε σε τραυματισμό είτε σε κάποια πάθηση. Πολλοί είναι οι λόγοι που επιβαρύνουν την περιοχή της οσφυϊκής μοίρας, όπως η φυσιολογική φθορά του χρόνου, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η λανθασμένη θέση του σώματος, η έλλειψη άσκησης, το αυξημένο βάρος του σώματος.
Στο σεμινάριο αυτό θα αναζητήσουμε τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης των «δυσλειτουργιών» της οσφυϊκής μοίρας.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
— αξιολόγηση και κινησιολογική ανάλυση
— θεραπεία με ευθυγράμμιση
— εντοπισμό επώδυνων σημείων
— κινητοποίηση μαλακών μορίων
— λειτουργική μάλαξη

Ημερομηνία:
27 Μαϊου 2017 // 14:00 – 17:00

Κόστος:
30 ευρώ
** σε περίπτωση παρακολούθησης και του σεμιναρίου «Γιόγκα και σκολίωση» το συνολικό κόστος των δύο σεμιναρίων είναι 50 ευρώ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: 211-4090169

Διδάσκει: Άρτεμις Ανδρικάκη
Φυσικοθεραπεύτρια, Ε- RYT 200 Yoga Alliance certified teacher

Η Άρτεμις αποφοίτησε σε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και μετέπειτα από τη Σχολή Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια Αποφοίτησε από το εργαστήρι δασκάλων Yoga Ευ Ζειν (International Yoga Federation) και ολοκλήρωσε 200 ώρες εκπαίδευσης δασκάλων Yoga στο N.Y.S.Y. Studios με την Βιβή Λέτσου (Yoga Alliance 200­RYT). Ειδικεύτηκε στη θεραπευτική yoga, παρακολουθώντας σεμινάρια που αφορούσαν στις ρυθμίσεις­ και διορθώσεις στο φυσικό σώμα με τον Todd Norian. Τέλος, ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στη διδασκαλία της Prenatal Yoga με την Sue Elkind και εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία της Aerial Flow Yoga από την Έλενα Μουρατίδου στο Anahata Yoga Academy.

Από το 2011 έως σήμερα παρακολουθεί σεμινάρια διακεκριμένων δασκάλων, διδάσκει τάξεις, εισηγείται σεμινάρια και συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων στο Anahata Yoga Academy.

Μέσα από την πρακτική, θέλει να προσφέρει απλόχερα σε κάθε ασκούμενο τη γνώση, την εσωτερική της αλήθεια, καθώς και την έμπνευση για μια πιο ολιστική προσέγγιση του σημερινού απαιτητικού τρόπου ζωής.

——————————————————————————————

Yoga for back pain

Back pain is a very common and persistent symptom caused by some kind of injury or a specific ailment. There are many reasons that can encumber the lumbar spine, such as the natural wear of time, a sedentary lifestyle, wrong body posture, lack of exercise, increased body weight.
During this seminar we will explore the different ways of therapeutic approach and rehabilitation of lumbar dysfunction.
Specifically includes:
— evaluation and motion analysis
— therapeutic alignment
— localization of sore spots
— mobilization of soft tissue
— functional massage

Date:
May 27th 2017 // 14:00 – 17:00

Cost:
30 euros
** in case of participation of the seminar » Yoga and scoliosis » the cost for both seminars is 50 euros

Please confirm attendance: 211-4090169

Teaching: Artemis Andrikaki
Physiotherapist, Ε- RYT 200 Yoga Alliance certified teacher

After graduating from the Department of Physical Education and Sports of Aristotle University of Thessaloniki, she continued her studies on Physiotherapy at the Technological Educational Institute of Thessaloniki. She graduated from the teachers’ workshop “YOGA EY ZEIN”, which is certified from the International Yoga Federation, with a “Yoga Instructor” title. She is a certified teacher from the International Organization ¨YOGA ALLIANCE¨, completing 200 hours of teachers training from N.Y.S.Y Studio. She has specialized in therapeutic yoga attending 30 hours of Therapeutic Yoga and a seminar on ¨Adjustments¨ on the natural body by Todd Norian. Additionally, she has completed the training of Prenatal Yogawith Sue Elkind and Aerial Yoga with Elena Mouratidou at Anahata Yoga Academy. From 2011 until today Artemis has attended several seminars with exceptional teachers, has been teaching classes and organizing workshops and has been participating as teacher in 200 hour Yoga Teacher Training at Anahata Yoga Academy.
Through practice, she wants to generously offer to each trainee the knowledge, the inner truth and the inspiration for a more holistic approach of today’s demanding lifestyle and simultaneous one life philosophy that brings harmony of body and mind.

CREDIT: ΑΝΑΗΑΤΑ YOGA STUDIO
PHOTO CREDIT:IOANNA FOTIADOU

managerΓιόγκα για πόνους στη μέση • Yoga for Back Pain